Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Teksty i tłumaczenia Św. Dymitra z Tessalonik i wielkiego trzęsienia ziemi (IVw) 26.10.

Św. Dymitra z Tessalonik i wielkiego trzęsienia ziemi (IVw) 26.10.

Email Drukuj PDF

Troparion ton 3

Wielkiego Orędownika / we wszelkich biedach znalazła
Ziemia, Ciebie / cierpiącego męki i pogan
zwyciężającego / albowiem pychę Leona władcy
potępiłeś / i na męki idącego, odważnym uczyniłeś
Nestora / przeto święty Dymitrze / módl się do
Chrystusa Boga / aby darował nam wielkie miłosierdzie.

Troparion ton 8

Spoglądasz na ziemię i czynisz ją że drży / wybaw nas
od strasznego trzęsienia, gniewu twego Chryste Boże
nasz / i ześlij nam Twoje wielkie łaski / modlitwami
Bogurodzicy i zbaw nas.

Kondakion ton 2 (św.Dymitrowi)

Strumieniami twojej krwi Dymitrze / Cerkiew swoją
świętą Bóg upiększył / dając tobie siłę niezwyciężoną / i
zachował Gród twój nienaruszonym / jesteś bowiem
jego umocnieniem.

Prokimen ton 6 (trzęsieniu ziemi)

Zbaw Panie lud twój + i błogosław dziedzictwu twemu.

Prokimen ton 7 (świętemu)

Rozweseli się sprawiedliwy w Panu + i w Nim będzie
miał nadzieję.

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 14:40  

Wydarzenia

No current events.

Subskrybuj Newsletter