Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Teksty i tłumaczenia Przemienienie Pańskie (6.08.)

Przemienienie Pańskie (6.08.)

Email Drukuj PDF

Antyfona 1 :

Wykrzykujcie Bogu wszystka ziemio / śpiewajcie
Imieniu Jego, dajcie cześć chwale Jego.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawicielu, zbaw nas.

Głos Twego grzmotu, jak łoskot wozu / pioruny świat
rozjaśniły.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawicielu, zbaw nas.

Odziany w majestat i piękno / światłością okryty jak
płaszczem.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawicielu, zbaw nas.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi... Amen

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawicielu, zbaw nas.

Antyfona 2:

Góra Syjon, kres północny / jest miastem wielkiego
Króla.

Zbaw nas Synu Boży / któryś na górze przemienił
się, śpiewających Ci: alleluja.

Wprowadził ich do ziemi świętej swojej / do gór które
nabyła prawica Jego.

Zbaw nas Synu Boży / któryś na górze przemienił
się, śpiewających Ci: alleluja.

Górę Syjon którą umiłował / i wzniósł jak wysokie
niebo.

Zbaw nas Synu Boży / któryś na górze przemienił
się, śpiewających Ci: alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi... Amen.
Jednorodzony Synu...

Antyfona 3:

Lektor: Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co
niewzruszenie trwa na wieki.

Troparion ton 7

Przemieniłeś się na górze Chryste Boże / ukazujac
chwałę swoją Twoim uczniom, na ile ujrzeć mogli /
niech zajaśnieje i nam grzesznym Twoja światłość

wiekuista / przez modlitwy Bogurodzicy, Światła
dawco, chwała tobie.

Lektor : Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza lud
swój, teraz i na wieki. (troparion)

Lektor: Kto będzie przebywał w twojej świątyni, Panie?

Kto zamieszka na twojej świętej górze? (troparion)

Lektor: Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w świętym
miejscu Jego? (troparion)

Werset na "małe wejście"

Panie, ześlij światłość i wierność Twoją, niech one
mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na twą świętą
górę.

(troparion)

Chwała Ojcu ...wieków, amen. (kondakion ton 7)

Na górze przemieniłeś się Chryste Boże / i uczniowie na
ile pojąć mogli, chwałę Twoją ujrzeli / by widząc Ciebie
krzyżowanego / zrozumieli twe dobrowolne cierpienia /
światu zaś głosili / że ty jesteś prawdziwą Światłością
Ojca.

Prokimen ton 4

-Jak liczne są dzieła twoje Panie + Ty wszystko mądrze uczyniłeś.

-Błogosław duszo moja Pana,Panie Boże mój bardzoś
się wielkim okazał.

Apostoł: 2 Piotra 1,10-19

Alleluja

-Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia.

- Błogosławiony lud który umie się radować.

Zamiast "Godnym jest..."

Irmos IX - ton 8

Wysławiaj duszo moja, na Taborze przemienionego
Pana.

Narodzenie Twoje bez zmiany okazało się / bowiem
Bóg przez łono Twoje przeszedł / i w ciele się objawił /
by z ludem swoim życie dzielić / przeto ciebie, jako
Bogurodzicę wysławiamy.

Kinonikion:

Pójdziemy Panie w światłosci twego oblicza, ciesząc się
zawsze Twoim imieniem. Alleluja.

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 14:26  

Wydarzenia

No current events.

Subskrybuj Newsletter